Българо-американска кредитна банка
  Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: BB- 15.04.2019 17.04.2019
Перспектива: стабилна 15.04.2019 17.04.2019
Краткосрочен: B 15.04.2019 17.04.2019
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BB+ (BG) 15.04.2019 17.04.2019
Перспектива: стабилна 15.04.2019 17.04.2019
Краткосрочен: B (BG) 15.04.2019 17.04.2019