Община Варна
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB 18-11-2021 19-11-2021
Перспектива: стабилна 18-11-2021 19-11-2021
Краткосрочен: A-3 18-11-2021 19-11-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: AA- (BG) 18-11-2021 19-11-2021
Перспектива: стабилна 18-11-2021 19-11-2021
Краткосрочен: A-1+ (BG) 18-11-2021 19-11-2021