Старком Холдинг
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB- 23-12-2021 30-12-2021
Перспектива: стабилна 23-12-2021 30-12-2021
Краткосрочен: A-3 23-12-2021 30-12-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A (BG) 23-12-2021 30-12-2021
Перспектива: стабилна 23-12-2021 30-12-2021
Краткосрочен: A-1 (BG) 23-12-2021 30-12-2021