СЛС Холдинг АД
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB- 20-12-2021 23-12-2021
Перспектива: стабилна 20-12-2021 23-12-2021
Краткосрочен: A-3 20-12-2021 23-12-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A (BG) 20-12-2021 23-12-2021
Перспектива: стабилна 20-12-2021 23-12-2021
Краткосрочен: A-1 (BG) 20-12-2021 23-12-2021