SkyGreen Buildings Kft.
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BB 01.12.2021 02.12.2021
Перспектива: стабилна 01.12.2021 02.12.2021
Рейтинг на емисия (ISIN: HU0000360201)
Дългосрочен: BB+ 01.12.2021 02.12.2021
Перспектива: стабилна 01.12.2021 02.12.2021