Shiva Pharmachem Ltd.
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BB+ 23.12.2021 30.12.2021
Перспектива: стабилна 23.12.2021 30.12.2021