Република Сърбия
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Държавен рейтинг
Дългосрочен: нBB+ 30-12-2021 07-01-2022
Перспектива: стабилна 30-12-2021 07-01-2022
Краткосрочен: нB 30-12-2021 07-01-2022
н - непоискан рейтинг