Румъния
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Държавен рейтинг
Дългосрочен: нBBB- 09-12-2021 10-12-2021
Перспектива: стабилна 09-12-2021 10-12-2021
Краткосрочен: нA-3 09-12-2021 10-12-2021
н - непоискан рейтинг