Република Северна Македония
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Държавен рейтинг
Дългосрочен: нBB- 27-02-2020 28-02-2020
Перспектива: стабилна 27-02-2020 28-02-2020
Краткосрочен: нB 27-02-2020 28-02-2020

 н - непоискан рейтинг