ЗК Лев Инс
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на способност за изплащане на искове
Дългосрочен: BBB- 21-04-2020 22-04-2020
Перспектива: стабилна 21-04-2020 22-04-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A (BG) 21-04-2020 22-04-2020
Перспектива: стабилна 21-04-2020 22-04-2020