Инвестбанк
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: B 26-11-2021 29-11-2021
Перспектива: стабилна 26-11-2021 29-11-2021
Краткосрочен: C 26-11-2021 29-11-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: B+ (BG) 26-11-2021 29-11-2021
Перспектива: стабилна 26-11-2021 29-11-2021
Краткосрочен: C (BG) 26-11-2021 29-11-2021