Интернешънъл Асет Банк
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: B+ 09-04-2020 10-04-2020
Перспектива: положителна 09-04-2020 10-04-2020
Краткосрочен: B 09-04-2020 10-04-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BB (BG) 09-04-2020 10-04-2020
Перспектива: положителна 09-04-2020 10-04-2020
Краткосрочен: B (BG) 09-04-2020 10-04-2020