Евролийз Ауто 
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB- 06-04-2020 10-04-2020
Перспектива: в развитие 06-04-2020 10-04-2020
Краткосрочен: A-3 06-04-2020 10-04-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A (BG) 06-04-2020 10-04-2020
Перспектива: в развитие 06-04-2020 10-04-2020
Краткосрочен: A-1 (BG) 06-04-2020 10-04-2020