ДЗИ - Общо застраховане
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на способност за изплащане на искове
Дългосрочен: BBB+ 10-03-2020 12-03-2020
Перспектива: положителна 10-03-2020 12-03-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: AA+ (BG) 10-03-2020 12-03-2020
Перспектива: стабилна 10-03-2020 12-03-2020