ПОК Доверие (УПФ, ППФ, ДПФ)
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг на ПОК Доверие
Дългосрочен: A- 13-12-2021 14-12-2021
Перспектива: стабилна 13-12-2021 14-12-2021
Краткосрочен: A-2 13-12-2021 14-12-2021
Рейтинг на УПФ Доверие
Дългосрочен: A-pf 13-12-2021 14-12-2021
Перспектива: стабилна 13-12-2021 14-12-2021
Рейтинг на ППФ Доверие
Дългосрочен: A-pf 13-12-2021 14-12-2021
Перспектива: стабилна 13-12-2021 14-12-2021
Рейтинг на ДПФ Доверие
Дългосрочен: A-pf 13-12-2021 14-12-2021
Перспектива: стабилна 13-12-2021 14-12-2021