Централна кооперативна банка Скопие
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: BB- 30-04-2020 30-04-2020
Перспектива: положителна 30-04-2020 30-04-2020
Краткосрочен: B 30-04-2020 30-04-2020