Република България
  Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Държавен рейтинг
Дългосрочен: нBBB 15-04-2020 17-04-2020
Перспектива: стабилна 15-04-2020 17-04-2020
Краткосрочен: нА-3 15-04-2020 17-04-2020
н - непоискан рейтинг