Булкредит енд Файненс ЕООД
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: B- 17.11.2021 18.11.2021
Перспектива: stable 17.11.2021 18.11.2021
Краткосрочен: C 17.11.2021 18.11.2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: B- (BG) 17.11.2021 18.11.2021
Перспектива: stable 17.11.2021 18.11.2021
Краткосрочен: C (BG) 17.11.2021 18.11.2021