ЗД Бул Инс
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на способност за изплащане на искове
Дългосрочен: BB 20-12-2021 22-12-2021
Перспектива: положителна 20-12-2021 22-12-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BBB (BG) 20-12-2021 22-12-2021
Перспектива: положителна 20-12-2021 22-12-2021