Българо-американска кредитна банка
  Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: BB- 16.04.2020 17.04.2020
Перспектива: стабилна 16.04.2020 17.04.2020
Краткосрочен: B 16.04.2020 17.04.2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BB+ (BG) 16.04.2020 17.04.2020
Перспектива: стабилна 16.04.2020 17.04.2020
Краткосрочен: B (BG) 16.04.2020 17.04.2020