Авто Юнион
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BB+ 27-03-2020 01-04-2020
Перспектива: в развитие 27-03-2020 01-04-2020
Краткосрочен: B 27-03-2020 01-04-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BBB+ (BG) 27-03-2020 01-04-2020
Перспектива: в развитие 27-03-2020 01-04-2020
Краткосрочен: A-2 (BG) 27-03-2020 01-04-2020