ЗАД Алианц България
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на способност за изплащане на искове
Дългосрочен: A- 01-12-2021 03-12-2021
Перспектива: стабилна 01-12-2021 03-12-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: AA+ (BG) 01-12-2021 03-12-2021
Перспектива: стабилна 01-12-2021 03-12-2021