Община Аксаково
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: BBB- 20-02-2020 21-02-2020
Перспектива: стабилна 20-02-2020 21-02-2020
Краткосрочен: A-3 20-02-2020 21-02-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A (BG) 20-02-2020 21-02-2020
Перспектива: стабилна 20-02-2020 21-02-2020
Краткосрочен: A-1 (BG) 20-02-2020 21-02-2020