Община Бургас
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: BBB 31-03-2020 03-04-2020
Перспектива: стабилна 31-03-2020 03-04-2020
Краткосрочен: A-3 31-03-2020 03-04-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: AA- (BG) 31-03-2020 03-04-2020
Перспектива: стабилна 31-03-2020 03-04-2020
Краткосрочен: A-1+ (BG) 31-03-2020 03-04-2020