Икономедиа АД, издател на в-к Капитал 

На 27.02.2006 г. Българска Агенция за Кредитен Рейтинг сключи споразумение с Икономедиа АД, в качеството си на издател на в-к Капитал за съвместно сътрудничество. Това споразумение предвижда предоставяне и публикуване на информация и анализи на сектори и компании от българската икономика, изготвени от БАКР.

ICRA An Associate of Moody's Investors Service 

На 12.07.2004 г. Българска Агенция за Кредитен Рейтинг (БАКР) подписва споразумение с ICRA An Associate of Moody's Investors Service за адаптиране на рейтингови методологии, изграждане на процедура за изработване и присъждане на кредитни рейтинги и участие на експерти на ICRA в процеса по изработването и присъждането на кредитен рейтинг.

АСИ ООД, издател на в-к Строителство Градът 

На 26 март 2004 г. АСИ и БАКР подписаха договор за сътрудничество, с който обединяват усилията си за развитие и популяризиране на дейността по определяне кредитен рейтинг на фирмите от строителния бранш в България.

В-к Пари 

На 26.01.2004 г. Бизнес Медия Груп и БАКР подписаха договор за сътрудничество при популяризирането на дейността по определяне на кредитен рейтинг. В-к Пари публикува два пъти месечно различни анализи и доклади на БАКР.

Българска търговско-промишлена палата 

На 16 юли 2003 г. Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и БАКР подписаха договор за сътрудничество при изготвяне на кредитен рейтинг за фирмите членове на БТПП. Изготвеният кредитен рейтинг за фирми членове на БТПП се утвърждава със сертификат, издаден съвместно от БАКР и БТПП.

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост 

На 16.06.2003 г. Браншова камара на дървообработващата и мебелната  промишленост и БАКР подписаха договор за сътрудничество.

Европейска Банка за Възстановяване и Развитие 

Списание Businessweek 

На 06.03.2009 г. БАКР сключи договор със списание "Businessweek" България. Експертите на БАКР ще правят проучвания и анализи на отрасли и на конкурентоспособността на български фирми. Съответните материали ще се публикуват в списанието.