Покана за коментари - промяна в Методология за изготвяне на кредитен рейтинг на гаранционен фонд (срокът е изтекъл)

Дата на създаване: 30-10-2020


БАКР приканва всички заинтересовани да изпратят своите коментари относно предложените в настоящия документ промени в “Методологията за изготвяне на кредитен рейтинг на гаранционен фонд“ на електронна поща: methodologycomments@bcra-bg.com до 30-ти ноември 2020 г. В края на този период и след приемането на необходимите промени, методологиите ще бъдат утвърдени и публикувани в завършен вид. Към този момент няма активни рейтинги присъдени по горепосочената методология, което да наложи тяхното преразглеждане.


Основните промени, залегнали при тази актуализация на методологията, са следните:

  • Промяна в метода за оценка на ефекта на държавния риск върху рейтинга посредством Методологията за присъждане на държавен рейтинг на БАКР.;
  • Промяна на скалата в съответствие с единната глобална рейтингова скала на БАКР;
  • Присъждане на рейтинги по националната скала на БАКР.

За да бъдат взети под внимание коментарите Ви, моля да включите в отговора си следната информация:
  • Име
  • Длъжност
  • Организация
  • Телефон
  • Електронна поща
  • Желаете ли БАКР да запази Вашата анонимност при публикуване на коментара?