БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД има нов мажоритарен собственик

Дата на създаване: 20-08-2021


Швейцарската компания Aletheia Investment Ltd. е новият мажоритарен акционер

София/Цюрих, 16 август 2021 г. – БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД (БАКР) представя своя нов мажоритарен собственик.

След двадесет години на успешен органичен растеж БАКР – Агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) и нейният основател, г -н Христо Михайловски, с удоволствие представят новия мажоритарен акционер в агенцията - Aletheia Investment Ltd. - частна компания, базирана в Цюрих и оперираща на световните пазари.

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета. Агенцията е на българския пазар от 2002 година и се утвърждава лидер както на него, така и на регионалния пазар.

Устойчивото развитие на БАКР в динамичния финансов свят и усъвършенстването на компетентността и услугите в полза на клиентите на Агенцията изисква от нас да продължим напред с решителност и иновативност.

Благодарение на неотдавнашното встъпване на Aletheia Investment Ltd. като нов мажоритарен акционер и префокусирането на организацията, нашите настоящи и бъдещи клиенти ще могат да се възползват от обединените ни бизнес компетентности и експертиза, от по-широката гама продукти и услуги и от разширените ни глобални партньорства. Това ще ни позволи да осигурим привилегирован достъп до високо-качествени услуги, които да отговорят на бизнес нуждите на нашите клиенти.

БАКР вярва, че новият собственик ще допринесе за ускоряване темпа на растеж на дружеството, ще спомогне за увеличаване на пазарния му дял, както и за засилване присъствието ни на Западно- и Централно-Европейските пазари.

Надзорният съвет на Aletheia Investment Ltd. – с богат опит в международното банкиране, инвестиционните бизнес консултантски услуги и финансовата индустрия и с председател - Фердинанд Бардоли-Кюзмос, преди банкер в Julius Baer и Pictet - споделят ценностите на нашия ръководен екип, както и нашата философия, ориентирана към клиентите и дългосрочната ни визия за развитие.

Ръководният екип, както и анализаторите със своята богата експертиза ще продължат да работят от офиса в гр. София, както и от него ще се предоставят всички досегашни услуги, както и нови и по-висококачествени такива.

Продължаваме да работим заедно с Aletheia Investment Ltd. със същата страст, с която създадохме БАКР – Агенцията за кредитен рейтинг (БАКР) преди двадесет години.

 

 Заедно за Вас!