Очаквано въздействие на пандемията от COVID-19: Секторен анализ на българската икономика

Дата на създаване: 30-03-2020

Разпространението на COVID-19 влошава перспективите пред развитието на глобалната икономика. Драстичните мерки за овладяване на заразата, в съчетание с колапса на цените на петрола и волатилността на капиталовите пазари, неминуемо ще генерират мащабен шок в много сектори, региони и пазари, който ще прерасне в глобална рецесия. Комбинираните ефекти са безпрецедентни, а магнитудът им е трудно измерим към момента.

Настоящият анализ е фокусиран към структурата на българската икономика и очакваното въздействие на пандемията върху избрани сектори от нея. На менения сме, че развитието на българската икономика и дълбочината на кризата до голяма степен зависят от това колко дълго ще продължат мерките за социална изолация в страната и в големите европейски икономики. Очакваме замразяване на големи инвестиционни проекти и спад в потреблението и износа. Важен фактор за темпа на възстановяването ще бъдат правителствените мерки за подпомагане на бизнеса и координацията на общоевропейско ниво за овладяване на пандемията.

За да се запознаете с пълния анализ моля изтеглете приложения файл.