Очаквано въздействие на пандемията от COVID-19: Финансов сектор в България

Дата на създаване: 06-04-2020

Ситуацията, възникнала като резултат от мерките за ограничаване разпространението на COVID-19, прераства в мащабна криза на реалния сектор практически в целия свят. Очакванията ни за спада на българската икономиката през 2020 г. варират в диапазона 2-10% между оптимистичните и песимистичните сценарии. При актуализирането на държавния бюджет правителството на страната заложи песимистичен сценарий за 3% спад на БВП през текущата година.

Редица икономически сектори ще изпитат затруднения в плащанията и удължаване на цикъла на вземанията си. С нарастване продължителността на здравната криза може да се очаква ръст на забавянията при обслужване на дълговите задължения, освен ако неизпълнението им не бъде разсрочено. Загубата на работни места, особено на заетите в сектора на услугите, както и в част от производствения сектор, ще нарасне. Освен това, свиването на доходи ще доведе до ограничено потребление, известно увеличение на неизпълненията при заемите на домакинствата и може да се окаже риск за финансовите институции. Очакваме сериозно въздействие върху паричните потоци както на физически, така и на юридически лица.

За да се запознаете с пълния анализ моля изтеглете приложения файл.