Влизане в сила на промени в Методология за изготвяне на кредитен рейтинг на гаранционен фонд

Дата на създаване: 01-12-2020На 30-ти ноември 2020 г. изтече едномесечният срок за публични консултации със заинтересованите лица относно промените в Методология за изготвяне на кредитен рейтинг на гаранционен фонд. През този период не бяха получени коментари. Предложените промени ще влязат в сила на 4-ти декември 2020 г.

Основните промени, залегнали при тази актуализация на методологията, са следните:

  • Промяна в метода за оценка на ефекта на държавния риск върху рейтинга посредством Методологията за присъждане на държавен рейтинг на БАКР;
  • Промяна на скалата в съответствие с единната глобална рейтингова скала на БАКР;
  • Създаване на възможност за присъждане на рейтинги по националната скала на БАКР.

Към настоящия момент няма активни рейтинги присъдени по горепосочената методология, поради което извършените промени няма да доведат до преразглеждането на рейтинги.


Обновена методология е достъпна на адрес:
https://www.bcra-bg.com/files/guarantee_fund_methodology_2020_bg.pdf