България - изостанала, догонваща или изпреварваща?

Дата на създаване: 09-02-2021Сравнителен анализ на икономически показатели

GDP_per_capita_Feb_2021

Може да изтеглите цялата презентация от тук.