“Когато държавата влиза в частна банка” – Интервю за „Нещо повече“ по БНР

Дата на създаване: 12-06-2020

Г-н Христо Михайловски, Изпълнителен директор на БАКР – Агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) даде интервю пред програма „Хоризонт“ на Българско Национално радио (БНР) на 11 юни 2020 г. Той коментира участието на държавата в повишаването на капитала на Първа Инвестиционна банка (ПИБ) със 196 млн. лв. Повишаването на капитала на банката се явява условие за приемането на страната във валутния механизъм ERM II.

Според Христо Михайловски стойността на акциите може да се увеличи с намесата на държавата:

"Имаме исторически опит, когато държавата влиза в една банка, стойността на активите се увеличава, а оттам и нейната стойност. Общите активи на ПИБ представляват около 10 милиарда лева, които биха могли да натрупат с помощта на държавата до 12 лева 13 милиарда. Другото е, че държавата е убедена, че трябва да влезем в ERM II, което е от изключително положително стратегическо значение за държавата, както и за целия банков сектор, което би увеличило и стойността на акциите на банката. ЕЦБ ще контролира най-големите банки в България, включително ПИБ и следователно недоверието на инвеститорите в банката трябва да намалее ".

Г-н Михайловски коментира в програмата "Нещо повече", че условието за капитализиране на ПИБ трябва да бъде изпълнено:

„Акциите на банката бяха обявени за търгуване на борсата, но не се появи частен инвеститор. Цената беше около 2,5 лв. аа акция, докато емисионната им стойност беше 5 лв. за брой. Тя е два пъти по-висока, т.е. има причини, поради които частен инвеститор няма да се появи ", обясни той и уточни, че търсените средства са 196 млн. лева, което дава права около 26%, което представлява миноритарно участие и влиянието върху управлението на банката ще бъде нищожно:

"В тази ситуация всеки частен инвеститор също би оценил ликвидността на акциите, въпреки че това трябва да бъде дългосрочна инвестиция. Иначе инвеститорът ще загуби в случай, че възнамерява да търгува акциите на борсата."

Според г-н Михайловски, необслужваните кредити на банката за 2019 г. са били малко над 23%, докато в банковата система те са били средно 9%. „Има вероятност частните инвеститори да не се доверят на банката.“

Г-н Михайловски коментира изявлението на депутата от БСП Румен Гечев, че държавата е придобила дял в Първа инвестиционна банка чрез Българската банка за развитие (ББР), като уточни, че в предмета на дейност на ББР не е имало такава дейност като закупуване на акции или участие в друга финансова институция. "Не съм сигурен дали ББР може да участва", каза той.

Пълното интервю на Людмила Железова и Марта Младенова с участниците в предаването можете да чуете на български език, на страницата на БНР:
https://bnr.bg/horizont/post/101291743/pib