Съвет на директорите: 

Аликс Валдис - председател на Съвета на директорите

Марияна Джупанова-Михайлова - член на Съвета на директорите

Катерина Михайловска - член на Съвета на директорите

Емил Савов - член на Съвета на директорите

Христо Михайловски - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

 

Консултативен съвет:

г-н Иван Нейков

проф. Радослав Цончев

г-н Петър Андонов

г-н Светослав Гаврийски

д-р Георги Ганев