Юли 2002

Учредяване на Българска Агенция за Кредитен Рейтинг (БАКР) от ентусиазираните експерти, вкл. г-н Христо Михайловски, г-жа Соня Софронова, г-жа Леда Минкова, г-н Даниел Денчев и др.

Януари 2003

Публикуване нa регистрацията на БАКР.

Април 2003

Официално откриване и подписване на договор за изработване на първия кредитен рейтинг.

Юли 2003

Първият кредитен рейтинг е изготвен и присъден на фирма "Солид 55" ООД.

Ноември 2003

Организиране и провеждане на първата кръгла масa на тема "Определяне на кредитен рейтинг – практика и възможности за развитие в Югоизточна Европа", в рамките на Пети икономически форум за Югоизточна Европа 2003, фокусиращ вниманието върху  “Интегриране на икономическото пространство в Югоизточна Европа – европейски и по-широки перспективи”. Участие взеха Standard & Poors, Japan Credit Rating Agency (JCRA) и ICRA Ltd. (An Associate of Moody’s Investors Service).

Ноември 2003

Среща на г-н Kazuo Imai, General Manager, г-н Toshihiko Naito, Senior Analyst, International Department of JCRA и г-н P.K. Choudhury, Managing Director, ICRA Ltd. (An Associate of Moody’s Investors Service), с екипа на БАКР.

Юли 2004

Подписване на споразумение с ICRA Ltd.( An Associate of Moody’s Investors Service) за техническа помощ при изработване и присъждане на кредитен рейтинг.

Август 2004

Съвместна работа в София с г-н  PK Choudhury, Managing Director и Vice Chairman & Group CEO, ICRA Ltd. (An Associate of Moody’s Investors Service) за адаптиране на Методологията за корпоративен кредитен рейтинг, процедурите и структурата на  БАКР.

Октомври 2004

Съвместна работа в София с г-н PK Choudhury, Managing Director и Vice Chairman & Group CEO, ICRA Ltd (An Associate of Moody’s Investors Service) в периода 04.10.2004г. – 10.10. 2004г.; г-н Subrata Ray, astt. General Manager, ICRA Ltd (An Associate of Moody’s Investors Service), в периода 06.10.2004г. – 15.10.2004г.; г-н L.Shivakumar, General Manager, ICRA Ltd (An Associate of Moody’s Investors Service), в периода 12.10.2004г. – 23.10. 2004г.

Презентация пред Комисия за финансов надзор. Адаптиране на методологията за рейтинг на способността за изплащане на искове на застрахователно дружество и съвместно изработване на кредитен рейтинг, aдаптиране на методологията за рейтинг на пенсионен фонд и съвместно изработване на кредитен рейтинг.

Ноември 2004

Съвместна работа в София с г-н Shubomoy Muckerjee, insurance CPA, ICRA Ltd (An Associate of Moody’s Investors Service), в периода 15.11.2004г. – 25.11.2004г.  Адаптиране на Методологията за рейтинг на способността за изплащане на искове на застрахователно дружество и съвместно изработване на кредитен рейтинг.

Aприл 2005

Съвместна работа в София с г-н Jayanta Chatterjee, municipalities, ICRA Ltd. (An Associate of Moody’s Investors Service), в периода 25.04.2004г. – 12.05.2005г. Адаптиране на Методология  за рейтинг на община и съвместно изработване на кредитен рейтинг.


Януари 2006

Съвместна работа в София с г-н Devashis Sengupta, project credit ratings, ICRA Ltd (An Associate of Moody’s Investors Service) в периода 18.01.2006г.–25.01.2006г. Адаптиране на Методологиите за рейтинг на проект и рейтинг на строителни предприемачи и проекти за недвижима собственост и съвместно изработване на кредитни рейтинги.

Съвместна работа в София с Dr. Shayama Nagarajan - Manager, ICRA Ltd (An Associate of Moody’s Investors Service) в периода 22.01.2006г. – 28.01.2006 г., Той е водещ експерт по здравеопазване в ICRA и проведе подготовка на екип на БАКР по методологията, процедурите и практиката за изготвяне на рейтинг на здравни заведения.

Февруари 2006

Българска Агенция за Кредитен Рейтинг стана член на Български Икономически Форум.

Май 2006

Комисията за Финансов Надзор (КФН) включи Българска Агенция за Кредитен Рейтинг АД (БАКР) в списъка на КФН заедно с международно признатите агенции Moody’s, Standard & Poors и Fitch.

Юни 2006

Съвместна работа в София с г-н Nitesh Sanbhag, Asst. General Мanager, ICRA Ltd. (An Associate of Moody’s Investors Service), в периода 31.05.2006г. – 08.06.2006г. Актуализация на Методологията за рейтинг на способността за изплащане на искове на застрахователно дружество и съвместна актуализация на кредитен рейтинг.

Ноември 2006

Съвместна работа в София с г-н Vineet Gupta, Head, Bank & Financial Institution Ratings в периода 08.11.2006г.– 25.11.2006г.

Адаптиране на Методологията за рейтинг на финансова сила на банка и методология за  кредитен рейтинг на емисия и съвместно изработване на кредитен рейтинг.

Януари 2007

Присъждане на рейтинг № 70.

Януари 2008

Българската агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) състави първата си преходна матрица по присъдени от нея рейтинги за периода 2003-2007г.

Юли 2008

КФН включи Българската агенция за кредитен рейтинг АД в списъка на рейтинговите агенции, които имат право да присъждат кредитни рейтинги на банки.

Август 2008

Присъждане на кредитен рейтинг номер 137 на община Бургас.

Ноември 2008

Hypo Investment AG избира БАКР АД за агенция, която оценява емисия на облигации.

Март 2009

Сключен договор между Посолството на Кралство Норвегия и БАКР за анализ и оценка на кредитоспособността на българските фирми, кандидатстващи за финансиране на проекти по програми на Посолството на Краство Норвегия.

Април 2011

На 06.04.2011г. БАКР стана първата българска и третата пълноправна рейтингова агенция, регистрирана в Европейския Съюз. След близо едногодишно обстойно проучване Комисията за финансов надзор (КФН) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) регистрираха „Българска агенция за кредитен рейтинг” АД по смисъла на Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа относно агенциите за кредитен рейтинг.

Декември 2011

БАКР и Creditreform Rating AG подписаха споразумение за взаимното приемане на рейтингите си. 

Януари 2012

БАКР и Creditreform Rating AG създадоха международна мрежа от водещи агенции за кредитен рейтинг, наречена Европейска Рейтингова Мрежа. Двете агенции възнамеряват активно да се конкурират с доминиращите американски агенции за кредитен рейтинг и да играят водеща роля на европейския пазар за кредитен рейтинг.

Юли 2012

БАКР, Creditreform Rating AG, водещите италианска и испанска агенции, съответно Served Group SPA и AXESOR CONOCER PARA DECIDIR SA подписаха споразумение за стартиране на процедура по регистрацията на Европейска агенция за кредитен рейтинг. Четирите агенции възнамеряват активно да се конкурират с доминиращите американски агенции за кредитен рейтинг и да играят водеща роля на европейския пазар за кредитен рейтинг.

Септември 2014

БАКР присъди рейтинг на Република България.

Септември 2015

БАКР присъди рейтинг на Република Македония.

Януари 2016

БАКР присъди рейтинг на Румъния.

Февруари 2018

The EdB (Die EntschädigungseinrichtungdeutscherBanken GmbH) потвърждава, че БАКР отговаря на изискванията й, което ни дава възможност за съвместна работа с финансови институции в Германия.