ЕСУ (ESG)Външно второ мнение

„Външно второ мнение“ е отделна услуга, предлагана от БАКР – Агенция за кредитен рейтинг, която представлява задълбочено мнение по отношение емисията на Зелени, Социални или Устойчиви облигации. Мнението се изразява в доклад, който разглежда степента на съвпадение на Рамката на емитента, както и други негови приноси към околната среда и обществото.

повече ...