Корпоративната социална отговорност

„БАКР агенция за кредитен рейтинг“ АД включва в своя бизнес като неотменимо задължение да допринася за устойчивото икономическо и социално развитие.

Ние считаме за най-ценен човешкия капитал и поради това отдаваме нашите усилия за развитие на здравословни и безопасни условия на труд и подобряване качеството на живот. Ние, екипът на БАКР, даваме от нашия личен труд и средства за добиване на знания и образование в тази област.

Екипът ни е сериозно загрижен за броя на загиналите и ранените по българските пътища. През 2019 г. броят на загиналите отново се увеличи съответно на 628, а броят ранени на 8 499 спрямо 2018 г. Загубите на държавата са оценени на над 2 млрд. лева на година.

Поради това нашата агенция подкрепи усилията на Ротари клуб София, МВР, МОН, Института по психология на МВР, Синдиката на Българските Учители и Нов български университет за развитие на образователната кампания „Дай път на живота!“. Целта на кампанията е да намали броя на жертвите и ранените на пътя чрез въвеждане на иновативно обучение на учениците и младите хора в България.

Анализът на екипa, разработил проекта, установи, че неправилното и рисково поведение на шофьорите значително усложняват ситуацията по пътищата и води до пътнотранспортни произшествия. Установено е, че над 80% от инцидентите са причинени по вина на шофьорите. Основна вина имат младите шофьори със стаж до шест години. Ето защо подкрепяме образованието на децата и младежите, които да бъдат възпитавани на отговорност при шофиране, което да допринесе за почтеност и доброжелателност на пътя. Образованието ще спомогне за  развиването на социални умения, което е изключително важно за подрастващите и младите хора – за активното им участие в социалния живот, за разбирането и приемане на другия, за развитие на критично мислене и за общуване, за изразяване и утвърждаване на собствената личност, за решаване на проблеми и справяне с предизвикателствата в техния живот.

Ние подкрепяме идеята на кампанията, за да може да се повиши разбирането за отговорно отношение към безопасността на пътното движение, както на водачите на превозни средства, така и на спътниците в автомобила. Да се повиши информираността относно рисковото поведение на всички участници в движението и възможните последици, и да се предотвратят възможностите за безотговорно шофиране и пътнотранспортни произшествия.

Моля да се запознаете с проекта „Дай път на живота!“ на https://www.daipat.bg/