► Кредитни институции

Банка ДСК

Банка Пиреос България

Българо-американска кредитна банка

Българска банка за развитие

Инвестбанк

Интернешънъл Асет Банк

Корпоративна търговска банка

Обединена българска банка

Общинска банка

СИБАНК

Ти Би Ай Банк

Токуда банк

Търговска банка Д

Централна кооперативна банка

Централна кооперативна банка Скопие

ЧПБ Тексим

Юробанк България


► Застрахователни компании

Булстрад Виена Иншурънс Груп

ДЗИ - Общо застраховане

ЗАД Алианц България

ЗАД Армеец

ЗАД Енергия

ЗД Бул Инс

ЗД Евроинс

ЗК Лев Инс

ОЗК -Застраховане


► Пенсионни фондове

ПОК Доверие

ППФ Доверие

УПФ Доверие

ПОК Доверие


► Гаранционни фондове

Bielski F. P. K. Sp. z o.o.

Bydgoski F. P. K. Sp. z o.o.

Dolnośląski F. G. Sp. z o.o.

Działdowska A. R. S.A. F. P. K.

Fundusz P. K. w S. S. Sp. z o.o.

Fundusz Poręczeń K. i W. F. F.

Fundusz Rozwoju i Promocji W. W.

Fundusz Wspierania R. G. M. S. Sp. z o.o.

Grudziądzkie P. K. Sp. z o.o.

Kujawskie P. K. Sp. z o.o.

Kujawsko-Pomorski F. P. K. Sp. z o.o.

Lubuski F. P. K. Sp. z o.o.

Małopolski R. F. P. Sp. z o.o.

Mazowiecki F. P. K. Sp. z o.o.

Opolski R. F. P. K. Sp. z o.o.

Podkarpacki F. P. K. Sp. z o.o.

Pomorski R. F. P. K. Sp. z o.o.

Poręczenia K. Sp. z o.o.

Poznański F. P. K. Sp. z o.o.

Regionalne T. I. S.A.

Samorządowy F. P. K. Sp. z o.o.

Śląski R. F. P. Sp. z o.o.

Świętokrzyski F. P. Sp. z o.o.

Toruński F. P. K. Sp. z o.o.

Warmińsko-Mazurski F. „P. K.” Sp. z o.o.

Zachodniopomorski R. F. P. K. Sp. z o.o.

НГФ Солидарност


► Проекти

Проект за изграждане на ваканционно селище Емона

Проект за изграждане и експлоатиране на отоплителна централа в Банско от Бул Еко Енергия

► Корпоративни

Авто Юнион

Адакта Инженеринг

Акваполис

Алианс Принт

АТ Инженеринг 2000

Атаро Клима

БК Горна баня

БСБ Фокус

Бул Еко Енергия

ВиК Златни пясъци

Викинг Николов

Глобал Консултинг

Д и Д Експрес

Дарко

Делта Кредит АДСИЦ

Диба Профил

Дълбока

Евролийз Ауто

Еврохолд България

Енемона

Енемона Група

Енергомонтаж-АЕК

Енергоремонт Бобов дол

Енергоремонт Варна

Енергоремонт Раднево

Енергоремонт Русе

Енергоремонт Холдинг

ЕРП Златни пясъци

Ес Би Груп

ЕСП Златни пясъци

Етерна 2000

Етропал

Златни пясъци

Икономическа група на Златни пясъци

Интериор-И

Карат-119

Кен

Кинтекс

Кредисимо

Ломско пиво

Макронет

Мапекс

Международен панаир Пловдив

Металснаб Холдинг

Метатрон-МТ

Метизи

МИМ 2000

МТГ Делфин

Нова принт

Овергаз Инк.

Паркстрой Златни пясъци

Реликс Вибро

Рувекс

Сиконко Билдинг

Синтетика

Сторакт

С-Травел

Техенерго

Топливо

Тотема

Трансгео

ФЕЕИ АДСИЦ

ФМА

Формопласт

Хеброс бус

Херкал

Централна енергоремонтна база

► Държави

България

Македония

Полша

Румъния

Сърбия


► Общини

Аксаково

Банско

Белослав

Бургас

Варна

Велико Търново

Видин

Враца

Вълчи дол

Девня

Долна Митрополия

Долни Чифлик

Каварна

Козлодуй

Кюстендил

Монтана

Несебър

Нова Загора

Перник

Поморие

Попово

Раднево

Свиленград

Сливен

Созопол

Тетевен

Царево